Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych

Aktualności Menu

 Obecnie przyjmujemy zapisy na wyjazdy rozpoczynające się w sierpniu i wrześniu 2017r.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia z 1. etapu formalności.

 

UWAGA: Możliwość rozłożenia kosztów wyjazdu na raty

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie e-mailem faktu przesłania zgłoszenia podając imię i nazwisko, termin wyjazdu oraz nr telefonu kontaktowego.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony:  03.08.2017r. godz. 08:00

Ogólne Menu

 

Wyjazdy organizowane są przez cały rok, okres prac wynosi od 2 do 6 m-cy w zależności od rodzajów plonów.   W pierwszym kwartale praca obejmuje ogólne prace przygotowawcze na farmie (sadzenie, pielenie itp.), natomiast od kwietnia do listopada zbiór owoców miękkich (truskawki, maliny, borówki). Większość farm umiejscowionych jest w Anglii lub Szkocji. Osoba zgłaszająca chęć wyjazdu musi być przygotowana na okres wyjazdu na min. 2 miesiące.

W przypadku wyjazdu do pracy sezonowej ilość potrzebnych pracowników uzależniona jest od wielu czynników zgłaszanych przez farmerów brytyjskich, z czego najważniejszym jest sezon na dane plony, (inne: doświadczenie, znajomość angielskiego, posiadanie międzynarodowego prawa jazdy itd.).


Pomimo, iż z naszej oferty korzysta bardzo dużo osób uczących się oraz będących na urlopach takiego wyjazdu nie powinno traktować się jako formy spędzania wakacji lub urlopu i należy być przygotowanym na ciężką pracę fizyczną przy zbiorze warzyw i owoców  w zmiennych warunkach pogodowych. Na bazie wieloletniego doświadczenia wiemy, iż osoba zdrowa i sumienna nie powinna mieć problemów ze spełnieniem oczekiwań pracodawcy.

Dojazd na farmę organizowany jest przez Ośrodek lub przez samych pracowników w zależności od wytycznych pracodawców.

 

Warunki Menu

 Mężczyźni i kobiety – dobry stan zdrowia (fizyczny i psychiczny), dyspozycyjność do wyjazdu na min. 2 m-ce, elastyczność w stosunku do wykonywanej pracy (praca przy zbiorach oferowana jest kiedy dojrzeją plony, co jest uzależnione od warunków atmosferycznych). Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Ponieważ praca odbywa się kiedy dojrzeją plony, każdy pracodawca oczekuje gotowości podjęcia pracy przez pracownika przez siedem dni w tygodniu.

 

Należy pamiętać, że ilość godzin pracy nie jest stała w danym tygodniu, co jest spowodowane warunkami atmosferycznymi i szybkością dojrzewania plonów. W jednym tygodniu pracy może 30 godzin, w innym 40 godzin lub więcej. Osoba wyjeżdżająca musi wziąć pod uwagę specyfikę pracy w zespole pracowników innych narodowości i być przygotowaną do współpracy z osobami innego wyznania oraz kultury etnicznej. Niestety były przypadki w ubiegłych latach, że niektórzy polscy pracownicy mieli zastrzeżenia co do współpracy i wspólnego zakwaterowania z pracownikami innych narodowości, a nawet uważali ich za nacje gorszej kategorii. Dotyczyło to obywateli krajów Unii Europejskiej, np. Bułgarii i Rumunii. Takie postępowanie jest naganne i stanowi podstawę wszczęcia procedury dyscyplinarnej.Takie postępowanie jest naganne i stanowi podstawę wszczęcia procedury dyscyplinarnej.

Wynagrodzenie Menu

  Stawka przy zbiorach obejmuje normę zadaniową wyliczaną na podstawie systemu akordowego indywidualnie lub grupowo (przy wyższej wydajności można zarobić więcej poprzez system akordowy). Wynagrodzenie za pracę nie może być jednak mniejsze niż minimalna stawka godzinowa, która wynosi 7,05 GBP brutto do 25. roku życia i 7,50 GBP brutto powyżej 25. roku życia (od kwietnia 2017r.) lub wg stawki na akord.

Jakiego rodzaju otrzyma się wynagrodzenie zależy od wymogów farmera i rodzaju prac. Wpływ na to ma rodzaj wykonywanej pracy, np. zbiór, sortowanie, pakowanie, prace ogólne na farmie itp., o których decyduje na miejscu Pracodawca, na co nie ma wpływu Ośrodek. Do tego należy wziąć również pod uwagę warunki atmosferyczne, które mają wpływ na wydajność pracy. Pracownik musi być dyspozycyjny i elastyczny oraz gotowy do wykonywania różnych prac na farmie. Niemniej na bazie doświadczenia z ubiegłych lat, gdy wyjeżdżali z naszego Ośrodka pracownicy zarobki kształtowały się średnio od 240 do 340 funtów brytyjskich brutto na tydzień (licząc średnią z całego okresu przydziału na farmie), czyli od ok. 1200 do 1800 zł brutto na tydzień. Oprócz w/w czynników, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia istotne jest zaangażowanie pracownika, jego predyspozycje, praktyka przy tego rodzaju pracach, gdyż były osoby, które za swoją pracę otrzymywały wyższe lub niższe wynagrodzenie. Od wymienionej kwoty należy odliczyć koszt zakwaterowania i ubezpieczenia, co daje średnie zarobki od 750 do 1000 funtów na „rękę” (netto, miesięcznie), tj. ok. 3800-5000 zł po opłaceniu kosztów zakwaterowania. Osoby nie mające praktyki w zbiorach plonów lub jadące po raz pierwszy muszą wziąć pod uwagę fakt, że nabycie wprawy i uzyskanie wymaganej wydajności może zająć im do kilku tygodni.

PRACUJ, UCZ SIĘ I ZARABIAJ Z NAMI

POŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Zakwaterowanie Menu

 Pracownicy najczęściej zakwaterowani są w przyczepach mieszkalnych lub w budynkach na farmie (pokoje dwuosobowe), a jego standard jest zróżnicowany na farmach (zazwyczaj są to kwatery typu biwakowego/polowego). Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie jedzie się na turnusy wczasowe, tylko do pracy sezonowej i pod tym kątem farmerzy przygotowują kwatery.

Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat standard zakwaterowania większości osobom odpowiadał, chociaż były przypadki zastrzeżeń i niezadowolenia. Koszt zakwaterowania, który pracownik opłaca wynosi od 40-45 funtów brytyjskich tygodniowo.

Informujemy, że w przypadku przestojów w pracy, pracownik opłaca koszty zakwaterowania (ale np. w przypadku przestojów ze względów na warunki atmosferyczne i pracy mniej niż 15h w tygodniu Pracodawca oferujący zakwaterowanie nie pobiera należnej opłaty za wynajem). Niemniej koszt zakwaterowania potrącany jest z zarobków pracownika, a nie z góry przed podjęciem pracy.

 

Ubezpieczenia Menu

 Przed wyjazdem Pracownik wykupuje obowiązkowo polisę ubezpieczeniową NW na okres do miesięcy – koszt ok. 80 zł (karta Planeta Młodych)

Ośrodek informuje, że w przypadku wyjazdu Pracownika bez dokonania ubezpieczenia NW w kraju przed wyjazdem Pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia Pracownika do pracy. Pracownik winien zdawać sobie sprawę z konsekwencji w razie jakiegoś wypadku, leczenia specjalistycznego, czy też zgonu.

Podatek Menu

 

W Wielkiej Brytanii Pracownik wykonując pracę sezonową jest ubezpieczony tak, jak obywatel brytyjski i płaci podatek zgodnie z przepisami brytyjskimi. Uzależnione to jest od wielkości i systemu wynagrodzenia oraz odprowadzane jest przez pracodawcę. W Wielkiej Brytanii kwota brutto wolna od podatku za rok 2017/2018 wynosi £11,500, co oznacza, że jakiekolwiek zaliczki na podatek dochodowy do wysokości dochodu £11,500 brutto są zwracane prze Brytyjski Urząd Skarbowy. Jeśli chodzi o ubezpieczenie (National Insurance) w Wielkiej Brytanii kwota wolna do wysokości której składka ubezpieczeniowa nie jest potrącana wynosi £155 w tygodniu (za rok 2017/2018; źródło: www.hmrc.gov.uk). Np. przy wynagrodzeniu 250 funtów tygodniowo potrącane jest 12% ubezpieczenia (National Insurance) od kwoty powyżej £155 i 0%-20% zaliczki na podatek dochodowy (zarobki od £0-£31,785). Osoba fizyczna może ubiegać się o zwrot części lub całości nadpłaconego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w Wlk. Brytanii. W przypadku tzw. systemu dziennego na niektórych farmach składka ubezpieczenia i podatku nie jest potrącana. Uwaga: warunkiem otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w Wlk. Brytanii jest posiadanie stałego numeru National Insurance, który wydaje lokalny Urząd Pracy JobCentre w terminie kilku tygodni od rozpoczęcia pracy. Regulują to przepisy Urzędu Podatkowego i Celnego w Wielkiej Brytanii (strona internetowa: www.hmrc.gov.uk).

 

Uwaga: w przypadkach nagłych zachorowań Pracownikom w Wielkiej Brytanii w ramach wyżej wspomnianego ubezpieczenia (National Insurance) przysługuje bezpłatna opieka szpitalna, jednak w przypadku choroby, Pracownikom w rolnictwie nie przysługuje statutowe chorobowe, chyba, że okres nieprzerwanego zatrudnienia u tego samego pracodawcy wynosi min. 52 tygodnie. Regulują to przepisy Departamentu Rolnictwa w Wielkiej Brytanii (strona internetowa: www.defra.gov.uk).

Koszt utrzymania należy przyjąć od 20 do 30 funtów brytyjskich tygodniowo, pracownik sam dokonuje zakupów i przygotowuje posiłki. Sklepy, w których można się zaopatrywać w różnego rodzaju artykuły spożywcze itp. są blisko miejsca zamieszkania, a w przypadku dużej odległości farmer organizuje odpłatnie wyjazdy do sklepów co najmniej raz w tygodniu. Koszty produktów w marketach brytyjskich np. Tesco są podobne, a w wielu przypadkach niższe niż w Polsce.

ZWIEDZAJ W WOLNYCH CHWILACH

POŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Koszty wyjazdu Menu

 

Przed wyjazdem Pracownik pokrywa opcjonalne koszty związane z transportem  oraz tłumaczeniem dokumentów lub korzysta z opcji „skredytowania” (płatności w ratach), w tym wypadku jest on zobowiązany do spłaty w/w kosztów w przeciągu pierwszych 5-6 tygodni pobytu na farmie.

 

Koszt wyjazdu wynosi od 990-1390 zł. i zawiera:

– koszt tłumaczenia: koszt tłumaczenia: (1) dokumentów osobowych, (2) ogólnych warunków prac sezonowych i przepisów, (3) kontraktu, umów, (4) kwestionariusza medycznego, (5) druku P45, P85, P64-8 dot. zwrotu podatku po powrocie do kraju, (6) wyciąg z krajowego rejestru sądowego, (7) inne dokumenty związane z wyjazdem.

 

– koszt dojazdu z Polski na farmę lub do miejscowości w Wielkiej Brytanii i Irlandii, skąd będzie odebrany przez pracodawcę – ,

 

 

Koszty poniesione w kraju przed wyjazdem:

 

– polisa ubezpieczeniowa w zależności od ubezpieczalni i okresu ubezpieczenia.

 

– koszt świadectwa o niekaralności (30 zł)

 

– kwota 70 – 100 funtów brytyjskich na wydatki związane z pobytem w pierwszych tygodniach na farmie, którą należy obowiązkowo wziąć ze sobą. Ostateczny koszt wyjazdu uzależniony jest od kursu funta brytyjskiego, m-ca w którym się wyjeżdża (różne ceny biletu),  oraz odległości do miejscowości, w której znajduje się farma.

Etapy formalności Menu

1.Etap

Osoba zainteresowana wyjazdem do pracy sezonowej powinna zgłosić się do biura Ośrodka osobiście lub telefonicznie, aby pobrać odpowiednie druki. Można też wysłać zgłoszenie ze strony internetowej www.eplc.pl z 1. etapu formalności. Następnie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

2.Etap

Decydując się na podjęcie pracy sezonowej należy dokładanie zapoznać się z warunkami uczestnictwa, otrzymane druki dokładnie wypełnić i dostarczyć osobiście do biura Ośrodka, gdzie na miejscu będą zweryfikowane, tj. druk zgłoszenia i zaświadczenie lekarskie lub przesłać pocztą. Do w/w dokumentów należy dołączyć: ksero dowodu osobistego i jedno zdjęcie podpisane na odwrocie oraz jedno ksero dowodu osobistego poręczyciela (w przypadku wyboru opcji „skredytowania” – płatności w ratach). W drugim etapie Uczestnik podpisuje umowę przedwstępną z Ośrodkiem uiszczając kwotę 123 zł.

 

3.Etap

O przyjęciu Pracownika do pracy decyduje pracodawca brytyjski, po pozytywnej weryfikacji przez Ośrodek.

Po zakwalifikowaniu Pracownika do pracy zainteresowany otrzyma informacje o dacie wyjazdu, okresie pracy oraz spotkaniu szkoleniowym w biurze Ośrodka. Na spotkaniu zostanie poinformowany w zakresie przepisów brytyjskich dotyczących pobytu i pracy, otrzyma komplet dokumentów, podpisze stosowne umowy i wypełni odpowiednie druki. Na szkolenie należy dostarczyć wyciąg z krajowego rejestru sądowego, które należy również skserować i dostarczyć z oryginałami. Wyciąg z krajowego rejestru sądowego wydaje Sąd Okręgowy, pod który się podlega biorąc pod uwagę adres zamieszkania. Opłata za wyciąg z Sądu wynosi 30 zł.

Ostateczna data wyjazdu będzie potwierdzona przez Agencję.

 

Uwagi końcowe Menu

 Wyjeżdżając należy posiadać przy sobie paszport lub dowód osobisty. Ponadto należy zabrać polisę ubezpieczeniową NW, w przypadku studenta zaświadczenie z uczelni oraz 70 do 100 funtów na wydatki związane z pobytem w pierwszych tygodniach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W/w kwoty są zabezpieczeniem w przypadku ewentualnego braku pracy i nieotrzymania wynagrodzenia, a co za tym idzie nieposiadania środków do życia. Bagaż, jaki można zabrać to : bagaż ogólny do 25 kg nieprzekraczający 160dm3 i bagaż podręczny do 5 kg . Powinno się również zabrać ze sobą trochę artykułów żywnościowych (najlepiej zupy w paczkach i mięso puszkowe) na pierwsze tygodnie pobytu, sztućce, małą podręczną apteczkę z podstawowymi lekarstwami przeciwbólowymi itp. Ze względu na specyfikę klimatu brytyjskiego i irlandzkiego obowiązkowo należy zabrać ze sobą ciepły śpiwór, ciepłą odzież, kalosze oraz ubiór przeciwdeszczowy. Wszystkich innych wyczerpujących informacji związanych z wyjazdem i pobytem wyjeżdżający otrzyma na spotkaniu szkoleniowym.