Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych

O nas

Od 1999r. Ośrodek jako Agencja Zatrudnienia organizuje wyjazdy do prac sezonowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii do zbioru owoców i warzyw. Wyjazdy tego typu od zawsze cieszyły się popularnością wśród osób w różnym wieku przede wszystkim ze względu na możliwość zarobienia pieniędzy, zdobycia wielu życiowych doświadczeń oraz poznania życia i kultury innych krajów. Ponadto, w wielu przypadkach wyjazd taki był i jest szansą dla osób nie posiadających znajomości j. angielskiego na rozpoczęcie pierwszej pracy i zainwestowanie zarobionych pieniędzy i czasu na naukę języka obcego. Obecnie istnieje możliwość wyjazdu zarówno na krótszy jaki i na dłuższy okres w zależności od planów osobistych oraz zapotrzebowania pracodawców zagranicznych.

 

Na wykonywanie usług w zakresie pośrednictwa pracy za granicą Ośrodek posiada zarejestrowaną działalność pod nr 89008 z dnia 26.09.2003r., REGON 091224786, odpowiednie zezwolenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 525 (strona internetowa Ministerstwa: www.mpips.gov.pl oraz wykaz agencji zatrudnienia www.kraz.praca.gov.pl), jak również licencję dotyczącą pośrednictwa pracy w Wielkiej Brytanii GLA (lic. nr OSRO00001).

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Pracownicy polscy zatrudniani są do pracy za granicą w trybie i na zasadach obowiązujących w kraju zatrudnienia (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2009 r. Nr 6, poz. 33).

Przepisy brytyjskie:

 

– Departament Handlu i Przemysłu – strona internetowa: www.dti.gov.uk

– Departament Rolnictwa – strona internetowa: www.defra.gov.uk

– Urząd ds. Ceł i Podatku – strona internetowa: www.hmrc.gov.uk

 

Przepisy irlandzkie:

 

– Departament Handlu i Pracy – strona internetowa: www.entemp.ie

– Urząd ds. Ceł i Podatku – strona internetowa: www.revenue.ie

 

Przepisy brytyjskie i irlandzkie regulują wszystkie sprawy związane z pobytem, warunkami zatrudnienia, socjalnymi, wynagrodzenia, podatku, ubezpieczenia, itp. Natomiast Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z przepisami polskimi i z tytułu pośrednictwa pracy nie pobiera opłat.

 


Uwaga:
Warunki uczestnictwa pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii stanowią integralną część umowy pomiędzy osobą wyjeżdżającą a Ośrodkiem należy
zatem przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z ich treścią.