Ośrodek Pozaszkolnej Nauki Języków Obcych, Usług Lingwistycznych i Wydawniczych

Aktualności Menu

Obecnie przyjmujemy zapisy na wyjazdy rozpoczynające się w lipcu 2018r.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia z 1. etapu formalności.

 

UWAGA: Możliwość rozłożenia kosztów wyjazdu na raty

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie e-mailem faktu przesłania zgłoszenia podając imię i nazwisko, termin wyjazdu oraz nr telefonu kontaktowego.

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 03.01.2018r. godz. 08:00

Ogólne Menu

Wyjazdy organizowane są między styczniem a lipcem, okres prac wynosi od 3 do 6 m-cy w zależności od rodzajów plonów. W pierwszym kwartale praca obejmuje ogólne prace przygotowawcze na farmie (sadzenie, pielenie itp.), natomiast od kwietnia do listopada zbiór owoców miękkich (truskawki, maliny). Osoba zgłaszająca chęć wyjazdu musi być przygotowana na okres wyjazdu na min. 3 miesiące.

 

Okresu zatrudnienia w umowie o pracę (warunkach zatrudnienia) na farmie nie należy traktować dosłownie, gdyż w wyniku dobrych lub złych warunków atmosferycznych plony mogą być wcześniej lub później zebrane. Należy pamiętać, że Agencja nie gwarantuje zakwalifikowania każdej osoby zgłaszającej się do pracy sezonowej. Ponadto, terminy kontraktów mogą ulec zmianie w krótkim czasie, a wyjazdy mogą być z kilku lub kilkunastodniowym opóźnieniem (lub przyspieszeniem), gdyż ma na to wpływ wiele czynników, m.in. warunki atmosferyczne w danym okresie w Irlandii, które mają wpływ na szybkość dojrzewania plonów.

 

W przypadku wyjazdu do pracy sezonowej ilość potrzebnych pracowników uzależniona jest od wielu czynników zgłaszanych przez farmerów irlandzkich, z czego najważniejszym jest sezon na dane plony, (inne: doświadczenie, znajomość angielskiego, posiadanie międzynarodowego prawa jazdy itd.).

 

Pomimo, iż z naszej oferty korzysta bardzo dużo osób uczących się oraz będących na urlopach takiego wyjazdu nie powinno traktować się jako formy spędzania wakacji lub urlopu i należy być przygotowanym na ciężką pracę fizyczną przy zbiorze warzyw i owoców w zmiennych warunkach pogodowych. Wydajność pracowników jest monitorowana już od pierwszego dnia, jednakże pierwsze kilka dni przeznaczone jest na szkolenie. Należy podkreślić podstawowe zainteresowanie właściciela farmy, którego głównym celem jest opłacalna uprawa i zebranie plonów. Na bazie wieloletniego doświadczenia wiemy, iż osoba zdrowa i sumienna nie powinna mieć problemów ze spełnieniem oczekiwań pracodawcy.

Z tego powodu wymagana jest gotowość uczestniczenia w całym okresie przydzielonym przez pracodawcę. Należy pamiętać, że ze względu na specyfikę pracy w rolnictwie farmerzy nie gwarantują stałej ilości godzin ani wysokości zarobków w tygodniu. Taka sytuacja może być spowodowana złymi warunkami atmosferycznymi w danym okresie, co ma wpływ na opóźnienia w zbiorach plonów i ich ilość oraz zamówienia przez odbiorców.

Klimat irlandzki jest specyficzny i na bazie doświadczeń z ubiegłych lat były przypadki kilku, a nawet kilkunastu dni przestojów w pracy, za które pracownicy nie otrzymali wynagrodzenia. Dotyczy to okresu bezpośrednio po przyjeździe na farmę, w trakcie trwania sezonu, a nawet pod koniec pobytu. Ponieważ rzutuje to na wysokość wynagrodzenia osoba zainteresowana wyjazdem musi wkalkulować pewne ryzyko decydując się na tego typu pracę.

Dojazd na farmę organizowany jest przez Ośrodek lub indywidualnie przez pracownika w zależności od wytycznych pracodawców. Każdy pracownik zobowiązany jest wykupić bilet w 1 stronę oraz posiadać zabezpieczone środki finansowe na opłacenie powrotu w razie konieczności nagłego powrotu do kraju.

Warunki Menu

Mężczyźni i kobiety – dobry stan zdrowia (fizyczny i psychiczny), dyspozycyjność do wyjazdu na min. 3 m-ce, elastyczność w stosunku do wykonywanej pracy (praca przy zbiorach oferowana jest kiedy dojrzeją plony, co jest uzależnione od warunków atmosferycznych). Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana. Ponieważ praca odbywa się kiedy dojrzeją plony, każdy pracodawca oczekuje gotowości podjęcia pracy przez pracownika przez siedem dni w tygodniu.

 

Należy pamiętać, że ilość godzin pracy nie jest gwarantowana w danym tygodniu, co jest spowodowane warunkami atmosferycznymi i szybkością dojrzewania plonów. W jednym tygodniu pracy może 30 godzin, w innym 40 godzin itd. W przypadku studentów uczelni wyższych istnieje możliwość wyjazdu do prac sezonowych m.in. w ramach praktyk uczelnianych. Dotyczy to np. Uczelni Rolniczych. Osoba wyjeżdżająca musi wziąć pod uwagę specyfikę pracy w zespole pracowników innych narodowości i być przygotowaną do współpracy z osobami innego wyznania oraz kultury etnicznej.

 

Niestety były przypadki w ubiegłych latach, że niektórzy polscy pracownicy mieli zastrzeżenia, co do współpracy i wspólnego zakwaterowania z pracownikami innych narodowości, a nawet uważali ich za nacje gorszej kategorii. Dotyczyło to obywateli krajów Unii Europejskiej, np. Bułgarii i Rumunii. Takie postępowanie jest naganne i stanowi podstawę wszczęcia procedury dyscyplinarnej. Takie postępowanie jest naganne i stanowi podstawę wszczęcia procedury dyscyplinarnej.

Wynagrodzenie Menu

Stawka przy zbiorach obejmuje normę zadaniową wyliczaną na podstawie systemu akordowego indywidualnie lub grupowo (przy wyższej wydajności można zarobić więcej poprzez system akordowy). Wynagrodzenie za pracę nie może być jednak mniejsze niż minimalna stawka godzinowa, która wynosi 9,25 Euro brutto (od 1. stycznia 2017r.) na godzinę w Irlandii lub wg stawki na akord. W związku z powyższym pracodawcy nie opłaca się trzymać na polu osób nie wyrabiających norm zadaniowych przewidzianych na dany dzień/tydzień. Jakiego rodzaju otrzyma się wynagrodzenie zależy od wymogów farmera i rodzaju prac. Wpływ na to ma rodzaj wykonywanej pracy, np. zbiór, sortowanie, pakowanie, prace ogólne na farmie itp., o których decyduje na miejscu Pracodawca, na co nie ma wpływu Ośrodek. Do tego należy wziąć również pod uwagę warunki atmosferyczne, które mają wpływ na wydajność pracy. Pracownik musi być dyspozycyjny i elastyczny oraz gotowy do wykonywania różnych prac na farmie. Niemniej na bazie doświadczenia z ubiegłych lat, gdy wyjeżdżali z naszego Ośrodka pracownicy zarobki kształtowały się średnio od ok. 400 do 500 Euro brutto na tydzień (licząc średnią z całego okresu przydziału na farmie), czyli od ok. 1600 do 2000 zł brutto na tydzień. Oprócz w/w czynników, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia istotne jest zaangażowanie pracownika, jego predyspozycje, praktyka przy tego rodzaju pracach, gdyż były osoby, które za swoją pracę otrzymywały wyższe lub niższe wynagrodzenie. Od wymienionej kwoty należy odliczyć koszt zakwaterowania i ubezpieczenia, co daje średnie miesięczne zarobki od ok. 4000 do 5000 zł netto (na rękę). Osoby nie mające praktyki w zbiorach plonów lub jadące po raz pierwszy muszą wziąć pod uwagę fakt, że nabycie wprawy i uzyskanie wymaganej wydajności może zająć im do kilku tygodni. Ponadto, osoby posiadające stałe zatrudnienie w Polsce i wynagrodzenie na poziomie ok. 2500 tysięcy złotych netto powinny zastanowić się czy wyjazd do zbiorów będzie dla nich korzystny finansowo.

PRACUJ, UCZ SIĘ I ZARABIAJ Z NAMI

POŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Zakwaterowanie Menu

Pracownicy najczęściej zakwaterowani są w budynkach typu hostelowego lub w domkach w różnych miejscach na terenie Dublina lub okolicy (po kilka osób w pomieszczeniu), a ich standard jest zróżnicowany. Niewątpliwym plusem jest możliwość wspólnego zakwaterowania par lub grup znajomych. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że nie jedzie się na turnusy wczasowe, tylko do pracy sezonowej i pod tym kątem farmerzy przygotowują kwatery. Osoby przyzwyczajone w kraju do korzystania, np. z pomieszczeń sanitarnych, kuchni itp. samodzielnie, w tym przypadku będą musiały wspólnie zamieszkać z innymi pracownikami.

 

Na podstawie doświadczeń z ubiegłych lat standard zakwaterowania większości osobom odpowiadał, chociaż były przypadki zastrzeżeń i niezadowolenia. Koszt zakwaterowania, który pracownik opłaca wynosi od 70 do 100 Euro tygodniowo (w zależności od ilości osób w pokoju). Skorzystanie z zakwaterowania oferowanego przez Pracodawcę jest opcjonalne. Istnieje możliwość wynajęcia kwatery we własnym zakresie. Informujemy, że w przypadku przestojów w pracy, pracownik również opłaca koszty zakwaterowania. Niemniej koszt zakwaterowania potrącany jest z zarobków pracownika, a nie z góry przed podjęciem pracy. Szczegóły dotyczące zakwaterowania zostaną omówione w Ośrodku przed podpisaniem umowy z konkretnym pracodawcą.

 

 

Ubezpieczenia Menu

Przed wyjazdem Pracownik zobowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową obejmującą NW (nieszczęśliwe wypadki), KL (koszty leczenia) oraz koszt repatriacji na okres wyjazdu (koszt policy to ok. 90 zł) – polisy nie należy mylić ze składką ubezpieczeniową Pay Related Social Insurance w Irlandii (odpowiednik polskich składek na ZUS), która jest potrącana z zarobków pracownika.

 

Ośrodek informuje, że w przypadku wyjazdu Pracownika bez dokonania ubezpieczenia NW w kraju przed wyjazdem Pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia Pracownika do pracy. Pracownik winien zdawać sobie sprawę z konsekwencji w razie jakiegoś wypadku, leczenia specjalistycznego, czy też zgonu. Pracownik jest zdany sam na siebie lub na rodzinę i Ośrodek zastrzega, że nie bierze na siebie w tym przypadku odpowiedzialności i nie będzie ponosił żadnych kosztów finansowych, czy też roszczeń z tytułu leczenia, uszczerbku na zdrowiu. W Irlandii większość usług medycznych, w tym leczenie szpitalne jest odpłatnych. W przypadku pozostania Pracownika za granicą po okresie prac sezonowych, powinien on przedłużyć sobie polisę ubezpieczeniową na dalszy okres.

Podatek Menu

W Irlandii Pracownik wykonując pracę sezonową jest ubezpieczony tak, jak obywatel irlandzki i płaci podatek zgodnie z przepisami irlandzkimi. Uzależnione to jest od wielkości i systemu wynagrodzenia oraz odprowadzane jest przez pracodawcę. Osoba fizyczna może ubiegać się o zwrot części lub całości nadpłaconego podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami w Irlandii oraz kraju zamieszkania.

 

W Irlandii potrącane jest 20% podatku (zarobki do €33,800), niemniej kwota, którą można odpisać od podatku to €1,650, czyli przy wynagrodzeniu brutto np. €12,000 Pracownik otrzyma zwrot całego nadpłaconego podatku. Składka ubezpieczeniowa (Pay Related Social Insurance PRSI) płacona jest zarówno przez Pracodawcę jak i Pracownika wg danej klasy (źródło: www.revenue.ie). Należy pamiętać o tym, że potrącone zaliczki na podatek, które podlegają zwrotowi stanowią część zarobku netto np. pracownik uzyskał wynagrodzenie w okresie 3 m-cy wynagrodzenie na poziomie 4000 Euro brutto, a kwota jaka została mu potrącona zaliczkowo na podatek (TAX) wynosi 650 Euro i 200 Euro na powszechny podatek społeczny (USC) – cała kwota 850 Euro jest do zwrotu dla pracownika.

 

Jeżeli pracownik przyjeżdża do pracy do Irlandii po raz pierwszy, będzie musiał wyrobić sobie nr PPS w lokalnym urzędzie podatkowym. Procedura ta trwa zwykle od 2 do 4 tygodni, a w tym czasie Pracodawca zobowiązany jest potrącać 40% podatku jako zaliczki na podatek dochodowy.

ZWIEDZAJ W WOLNYCH CHWILACH

POŁĄCZ PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

Koszty wyjazdu Menu

Przed wyjazdem Pracownik pokrywa opcjonalne koszty związane z transportem w 1 stronę oraz tłumaczeniem dokumentów. Przybliżony koszt wyjazdu wynosi

ok. 1490 zł (ostateczny koszt wyszczególniony jest w umowie) i zawiera:

 

koszt tłumaczenia: (1) dokumentów osobowych, (2) ogólnych warunków prac sezonowych i przepisów, (3) kontraktu, umów,(4) kwestionariusza medycznego, (5) druku P45 oraz formularza zwrotu podatku po powrocie do kraju, (6) wyciąg z krajowego rejestru sądowego, (7) inne dokumenty związane z wyjazdem.

koszt transportu (koszt obejmuje lot w jedną stronę z Polski do Dublina). Powyższa usługa nie jest usługą kompleksową, tzn. Uczestnik np. może sam zorganizować sobie dojazd do Pracodawcy.

 

Koszty poniesione w kraju przed wyjazdem:

 

– polisa ubezpieczeniowa ok. 90 zł,

– koszt wyciągu z krajowego rejestru sądowego (30 zł)

– kwota 70 – 100 Euro na wydatki związane z pobytem w pierwszych tygodniach na farmie, którą należy obowiązkowo wziąć ze sobą. Ostateczny koszt wyjazdu uzależniony jest od kursu Euro, m-ca w którym się wyjeżdża (różne ceny biletu), wieku uczestnika (koszt ubezpieczenia jest niższy dla osób do 39 roku życia). W przypadku wyjazdów grupowych do Irlandii Uczestnik zgadza się na podwyższony (uśredniony) koszt biletu lotniczego oraz zobowiązuje się do podróży w danej grupie w wyznaczonym terminie przez Agencję.

 

Etapy formalności Menu

1.Etap

Osoba zainteresowana wyjazdem do pracy sezonowej powinna zgłosić się do biura Ośrodka osobiście lub telefonicznie, aby pobrać odpowiednie druki. Można też wysłać zgłoszenie ze strony internetowej www.eplc.pl z 1. etapu formalności. Następnie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

2.Etap

Decydując się na podjęcie pracy sezonowej należy dokładanie zapoznać się z warunkami uczestnictwa. Otrzymane druki należy dokładnie wypełnić i dostarczyć osobiście do biura Ośrodka, gdzie na miejscu będą zweryfikowane, tj. druk zgłoszenia i kwestionariusz medyczny lub przesłać pocztą. Do w/w dokumentów należy dołączyć: ksero dowodu osobistego i jedno zdjęcie podpisane na odwrocie oraz jedno ksero dowodu osobistego poręczyciela (w przypadku wyboru opcji „skredytowania” – płatności w ratach). W drugim etapie Uczestnik podpisuje umowę przedwstępną z Ośrodkiem uiszczając kwotę 123 zł.

 

 

3.Etap

O przyjęciu Pracownika do pracy decyduje pracodawca irlandzki, po pozytywnej weryfikacji przez Ośrodek.

Po zakwalifikowaniu Pracownika do pracy zainteresowany otrzyma informacje o dacie wyjazdu, okresie pracy oraz spotkaniu szkoleniowym w biurze Ośrodka. Na spotkaniu zostanie poinformowany w zakresie przepisów irlandzkich dotyczących pobytu i pracy, otrzyma komplet dokumentów, podpisze stosowne umowy i wypełni odpowiednie druki. Na szkolenie należy dostarczyć wyciąg z krajowego rejestru sądowego, które należy również skserować i dostarczyć z oryginałami. Wyciąg z krajowego rejestru sądowego wydaje Sąd Okręgowy, pod który się podlega biorąc pod uwagę adres zamieszkania. Opłata za wyciąg z Sądu wynosi 30 zł.

Ostateczna data wyjazdu będzie potwierdzona przez Agencję.

 

Uwagi końcowe Menu

 Wyjeżdżając należy posiadać przy sobie paszport lub dowód osobisty. Ponadto należy zabrać polisę ubezpieczeniową NW, w przypadku studenta zaświadczenie z uczelni oraz 70 do 100 funtów na wydatki związane z pobytem w pierwszych tygodniach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W/w kwoty są zabezpieczeniem w przypadku ewentualnego braku pracy i nieotrzymania wynagrodzenia, a co za tym idzie nieposiadania środków do życia. Bagaż, jaki można zabrać to : bagaż ogólny do 25 kg nieprzekraczający 160dm3 i bagaż podręczny do 5 kg . Powinno się również zabrać ze sobą trochę artykułów żywnościowych (najlepiej zupy w paczkach i mięso puszkowe) na pierwsze tygodnie pobytu, sztućce, małą podręczną apteczkę z podstawowymi lekarstwami przeciwbólowymi itp. Ze względu na specyfikę klimatu brytyjskiego i irlandzkiego obowiązkowo należy zabrać ze sobą ciepły śpiwór, ciepłą odzież, kalosze oraz ubiór przeciwdeszczowy. Wszystkich innych wyczerpujących informacji związanych z wyjazdem i pobytem wyjeżdżający otrzyma na spotkaniu szkoleniowym.